j grey - Druhá Morálka Přečteno 5837 krát.

Druhá Morálka je souhrnný název pro soubor nových ideálů, které si lidé ustanoví pro to, aby si dokázali ospravedlnit úplný rozpad mezilidských vztahů, zánik manželství a rodiny manželů a pohlavní život bez spravedlnosti. Druhá Morálka nikdy nebude seznam přesných nařízení, spíše to bude definování toho, co všechno je povoleno a co všechno je tolerováno ve snaze uspokojit své tělo. Lidé se tak budou snažit regulovat a omlouvat svou sexuální promiskuitu, prostituci a vzájemné lhaní tak, aby se tato činnost nemusela nazývat těmito pravými jmény.

Druhá Morálka vychází z ďábelské logiky tělesného rozumu a tělesného smýšlení. Satan zároveň podporuje lidi v jejich pýše na vlastní znalosti a chytrost, a vytváří lidem různé nauky a hodnoty, kterými se člověk sám před sebou chlubí. Proti Druhé Morálce (z hlediska lidského rozumování) nebude možné nijak argumentovat, bez Božího měřítka Ducha Svatého se totiž bude jevit jako dobrá a správná.

A ve finální fázi přinutí lidi, aby postavili svůj humanismus proti svému vlastnímu tělesnému rozumu a začne je trýznit tím, že to není možné.

Past učení o tom, že člověk je schopen ovládat své vlastní tělo

  1. Satan moc dobře ví, že základem fungování člověka je tělesný rozum.
  2. Zároveň ví, že člověk je dost pyšný na to, aby se považoval jen za “velmi vyvinuté zvíře”.
  3. Pro ty, co nepřijali Boha Stvořitele, spoluvytváří Vědy, které dokazují, že člověk je “přírodě nadřazená bytost” (například: že jednou nebude bydlet na Zemi, ale někde ve Vesmíru a pod.)
  4. Nutí lidi, aby z vlastního rozumu tvořili logické konstrukce toho, co je správné chování a říkali tomu humanismus.
  5. Nutí lidi skrze bezbožnou pýchu vyznávat, že jelikož humanismus shledali jako dobrý a sebe vyznávají jako nadřazené bytosti, musí se podle něho chovat a mají podle něho změnit myšlení.
  6. Ve finální fázi přinutí lidi, aby postavili svůj humanismus proti svému vlastnímu tělu. Nastane odstoupení od Boha.
  7. Aby lidé mohli žít ve svém nově vytvořeném žebříčku hodnot, budou si muset vytvořit nové pravidla chování, které nazýváme Druhá Morálka.

Příklady myšlenkových konstrukcí Druhé Morálky

Jedná se vždy o pravidla, která se zcela protiví Boží Spravedlnosti. Díky Satanské logice ale nemají logickou chybu. Plně využívají faktu, že co jde z tělesného rozumu, jde vždy proti Božím Svatým věcem.

Příklad 1) Ženy a muži mají stejné místo ve společnosti

Důležitým faktem je, že tato myšlenka opomíjí fakt, že její základ není pravdivý. Také tato myšlenka zatajuje, že rovnoprávnost mužů a žen znamená jen to, že ženy chtějí být jako muži, nebo lépe řečeno: ženy chtějí být muži. Neznamená to, že by muži toužili zastávat roli žen, ale ženy chtějí zastávat roli mužů. Je zajímavé, že většině lidí nedochází, že tento ideál vycházející ze satanské logiky přináší svůj důsledek: ženy co už jsou jako muži už nikdy nebudou uspokojeny jako ženy a musí se tedy uspokojovat jako muži. Znamená to, že už nebudou nikdy manželkou, ale budou jako muž s dětmi. Nebudou tedy moci učit své děti k rodinnému životu, ale jen k životu podle pravidel Druhé Morálky.

Příklad 2) Děti budou vyučovány, že různé sexuální aktivity jsou určeny k zábavě

Poněkud se jim ale bude zatajovat, že toto nutně vede k tomu, že tato zábava bude zdarma jen pro přitažlivé. Také to degraduje jakékoliv mezilidské vztahy.

Komentáře

Translate »