To co Církevní Organizace nazývá evangelizace slouží opaku

Návody na "evangelizaci" Církevních Organizací slouží opaku Církevní Organizace říkají "pojďte, musíme zachránit co nejvíce lidí" Nedělní kázání 24. června 2012 Jak Cíkrevní Organizace svým mocným působením Ducha Bezbožnosti změnily vnímání Božího evangelia...

Klamavá učení Církevních Organizací a sekt

Typ a název lidské Organizace Účel a úkol Démonická služba a typ nebezpečí Církevní Organizace, prosazující "záchranu lidí" skrze rituály a kartičky Přesvědčit lidi o různých klamech a lžích skrze učení, že "evangelium = návod na záchranu před smrtí"...

Past na každého

Tabulka kaskády lží démonů pečlivě připravených pro všechny kategorie lidí. Vše je připraveno tak, aby lidé nemuseli příliš tápat. Jsou jen dvě cesty: Následování Boha a jeho Pravdy, nebo následování Satana a jeho hanebné lži. Pro každého, kdo nepřijal lásku k Pravdě,...

Energetická psychologie, EFT

Stejně jako na začátku lidské historie i dnes nabízí Satan lidem všemožné výhody: popularitu, lásku, zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a tak podobně. Je ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Nebuďte překvapeni, že to není z...

Duchovno

Pod pojmem Duchovno se většinou skrývají učení démonů, jejichž studium lidem přináší lechtavé pocity vzrušení Když člověk začne rozumem hledat nemateriální podstatu světa okolo sebe (nazývá se to duchovnem) v principu může najít buď Pravdu (Boha Stvořitele), nebo...

Nevhodný postup pro výzkum paranormálních jevů

Víme, že paranormální a "nevysvětlitelné jevy" jsou snadno vysvětlitelné činností démonů, kteří se nás snaží všemožně oklamat a přivést na cesty falešných učení a chybných názorů. Také rádi podporují naši pýchu. Vše proto, aby nás dostali co nejdále od poznání Pravdy....

Zjevení Janovo

Velká část chybných a lživých interpretací Bible je založena na chybném předpokladu, že události ve Zjevení Janovo, popisující události během současně probíhajícího Tisíciletého Kristova království se odehrají V POŘADÍ, V JAKÉM JSOU NAPSÁNY. Není tomu tak. Jan ve svém...

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus, Boží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium, aby ten, kdo v Něj věří, nezemřel, ale měl život věčný. Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno" (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí...

Sedmileté soužení

Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod...

Tajemství božích věcí – Henry CLOUD. Esoterika míří mezi křesťany, The Secret pro křesťany

Tajemství božích věcí - Henry CLOUD. Esoterika míří mezi křesťany, The Secret pro křesťany Tajemství Rhondy Byrne oslovilo miliony čtenářů po celém světě a nepochybně patří k Satanovo úspěšným kampaním dnešní doby. Zatímco Tajemství bylo určeno především pro lidi, co...

Rituál, rituály

Rituál je fyzická činnost, kterou člověk vyjadřuje souhlas s nějakým zásahem nebeské Mocnosti. V naprosté většině případů se rituály pojí s magií, esoterikou, ale také s naukami Církevních Organizací. Rituály jsou úkony, které nařídili démoni lidem v různých naukách...

Homeopatika, vysvětlení homeopatické léčby

Léčba homeopatiky je záležitost magie Princip léčby homeopatiky je stejný jako v případě zaklínání, čarování. Pokud chcete pravá homeopatika, dostanete pouze čistý roztok který prošel duchovním zasvěcením. Můžete také dostat různé jiné prostředky, které obsahují...

Tarot, výklad Tarotu

Stejné jako: Věštění, vysvětlení jak funguje

Prorok

Prorok Skuteční Boží proroci jsou narušují antikristovské dílo Božího Odpůrce. Proroci navrací skrze Bohem inspirovaná slova Boží lid on satanova svodu zpět na správnou cestu k Bohu. Několik vět proroků tedy může snadno zmařit celá staletí klamu, která se Satan...

Jak Satan poděkoval Kreacionistovi

Jak se z křesťana vědce stal Kreacionista, slučitel dvou protichůdných nauk Vědecky smýšlející křesťan přemýšlel, jak sloučit poznání světské Vědy s Biblí. Vybral si věci, co se mu na obou učeních líbily a vymyslel NAUKU. Tu nazval Kreacionismem. Líbila se mu totiž...

Vibrace Kosmického Krista

Další z mnoha názvů, za který se maskuje démonické zaklínání, připomínající léčení. Zde je použito slovo Kristus proto, aby celé sousloví bylo matoucí. Jedná se tedy jen o název, ve skutečnosti se pod tímto jménem provozují opět známé démonické rituály napojování,...

Wicca

Wicca, novodobý název pro čarodějnické hnutí Název pro hnutí novodobé magie, Wicca, odvozený od anglického witchcraft, čarodějnictví. Více na: http://www.odkrytepravdy.cz/magie/ Démonská past pomocí klamných zákonů satanské "etiky těla". Nejvyšší zákon Wicca zní:...

Zákon přitažlivosti, Law of Attraction

Zákon přitažlivosti, Law of Attraction, vysvětlení Nauka démonů, sloužící k vytváření podvodů nutících lidi provozovat okultismus a magii. Jak démoni a jejich služebníci argumentují Démoni a jejich pomocníci používají "Vědu" dle Satanova plánu na svedení celého světa....

Požehnání – žehnání. Boží i lidské

Co znamená žehnat, požehnat, žehnání Jistě vás již nejednou zaujala myšlenka, jak požádat o něco Boha v určitý čas o něco, co se má stát v budoucnosti, když Bůh již ví, jak to dopadne, a má záměr. Je Vševědoucí a tím pádem Všemocný. Díky tomuto časoprostorovému...

Co opravdu není Znamení Času

Než se Satan vydá za falešného krista a boha, nutně potřebuje falešné důkazy blížícího se KONCE, který ještě není konec Pravdivost tohoto tvrzení dokazuje i ten nejobyčejnější rozum....

Klášter

Klášter a klášterní život Celý ideál klášterního života je Satanovo krutým žertem, páchaným na členy lidských klubů Církevních Organizací. Satan zneužívá lidské pýchy k tomu, aby určité lidi trýznil díky jejich domnělé "svaté nadřazenosti" samotou a izolací od...

Rozhovory s nenarozenými, komunikace s nenarozenými dětmi

Otřesným příkladem podvodu služebníků démonů je návod pro nedočkavé maminky, jak komunikovat s "nenarozenými dětmi". Pod touto ohavnou záminkou je nastávajícím maminkám vnucována komunikace s démony pomocí klasických metod magie, takzvaného channelingu. Démon se...

Blud následování Ježíše způsobem, jakým lidé fanaticky následují vůdce

Miliony lidí se radují, že si zachránili život před Peklem v NebiCírkevní Organizace, co lákají své členy na evangelium záchrany života v Nebi (říkají tedy blud že Spasení přijaté ponořením je zároveň jistota Věčného života), nutí lidi vyznávat "kult Ježíše Krista"...

Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil (něco si doplňte)

Všichni známe klasický argument používaný lidmi k popírání Boha: "Kdyby Bůh existoval, tak by nedopustil (něco si doplňte)". Tato argumentace má ale CHYBNOU VNITŘNÍ LOGIKU. NEPLATÍ A JE NESMYSLNÁ. Při nepozorném poslechu se toto tvrzení jeví jako pádný argument, ale...

Chci dítě, ale ne muže, říká stále více žen

Pokud má někdo obavu, že se díky rozpadu mezilidských vztahů (které se díky polovojenskému režimu mění v trýznivé otroctví) začne rodit podstatně méně dětí, ten se nemusí bát. Dětí bude relativní dostatek, nová generace ale bude vyrůstat bez rodiny v úplně novém...

Reinkarnace, převtělování, další životy

Vysvětlení pojmů reinkarnace, co za tím skutečně vězí a jakým způsobem jsou lidé klamáni Reinkarnace se netýká lidských duší, pouze osobní démoni lidí, kteří lidi dprovázeli celý života a vědí o nich skoro vše, se snaží vnutil lidem myšlenku o přemísťování lidských...

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

EROS Když se řekne „láska", v 95% případů máme na mysli lásku erotickou, intersexuální, tělesnou. Jedná se o tělesný jev. Bez vzájemné erotické přitažlivosti bychom se těžko rozmnožovali. Bez erosu by se běh světa zastavil. Erotická láska je absolutně podmíněná....

Většina lidí Bibli nikdy nečetla, ale myslí si, že ví, co v ní je

Většina lidí si myslí, že znají obsah Bible, i když jí nikdy nečetli. Lidé věří tomu, že jim svět interpretuje Bibli správně. Tato většina tak nemá potřebu prověřovat, zda se informace z médií skutečně shodují s obsahem Bible. Vypovídá o tom výzkum uskutečněný v České...

Nebiblické principy Full flame

Po celém světě se šíří akce s názvem Konference ohně nebo její filmová verze pod názvem Full flame. Čelním představitelem této kampaně je Reinhard Bonnke. Mnozí křesťané tohoto muže oslavují jako velkého evangelistu, který přináší zvěst o Ježíši milionům lidí, zejména...

Rekurzivní lhaní, často používaná účinná metoda klamání

Zjednodušeně: Lhář varuje před tím, že se někde v okolí vyskytuje lhář. Tím vzniká dojem, že on sám je pravdomluvný člověk, který se nám snaží pomáhat. Dle selského rozumu se říká: "pod lampou je největší tma". Principy REKURZIVNÍHO (tedy do sebe otočeného) LHANÍ a...

Klamavá učení Církevních Organizací a sekt

Typ a název lidské Organizace Účel a úkol Démonická služba a typ nebezpečí Církevní Organizace, prosazující "záchranu lidí" skrze rituály a kartičky Přesvědčit lidi o různých klamech a lžích skrze učení, že "evangelium = návod na záchranu před smrtí"...

Past na každého

Tabulka kaskády lží démonů pečlivě připravených pro všechny kategorie lidí. Vše je připraveno tak, aby lidé nemuseli příliš tápat. Jsou jen dvě cesty: Následování Boha a jeho Pravdy, nebo následování Satana a jeho hanebné lži. Pro každého, kdo nepřijal lásku k Pravdě,...

Energetická psychologie, EFT

Stejně jako na začátku lidské historie i dnes nabízí Satan lidem všemožné výhody: popularitu, lásku, zhubnutí, štěstí, sebevědomí, sex, peníze, zdraví a tak podobně. Je ironií, že Satan jakoby nabízí pomoc od zla, které sám působí! Nebuďte překvapeni, že to není z...

Duchovno

Pod pojmem Duchovno se většinou skrývají učení démonů, jejichž studium lidem přináší lechtavé pocity vzrušení Když člověk začne rozumem hledat nemateriální podstatu světa okolo sebe (nazývá se to duchovnem) v principu může najít buď Pravdu (Boha Stvořitele), nebo...

Nevhodný postup pro výzkum paranormálních jevů

Víme, že paranormální a "nevysvětlitelné jevy" jsou snadno vysvětlitelné činností démonů, kteří se nás snaží všemožně oklamat a přivést na cesty falešných učení a chybných názorů. Také rádi podporují naši pýchu. Vše proto, aby nás dostali co nejdále od poznání Pravdy....

Zjevení Janovo

Velká část chybných a lživých interpretací Bible je založena na chybném předpokladu, že události ve Zjevení Janovo, popisující události během současně probíhajícího Tisíciletého Kristova království se odehrají V POŘADÍ, V JAKÉM JSOU NAPSÁNY. Není tomu tak. Jan ve svém...

Ježíš Kristus – ten pravý

Ježíš Kristus, Boží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium, aby ten, kdo v Něj věří, nezemřel, ale měl život věčný. Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno" (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí...

Sedmileté soužení

Lež o sedmiletém soužení na Zemi po hypotetickém Vytržení V Církevních organizacích se šíří nebiblický blud o vytržení, před dobou soužení i navazující učení o tom, že období soužení, o kterém hovoří Bible, bude trvat 7 let a až poté bude následovat druhý příchod...

Rituál, rituály

Rituál je fyzická činnost, kterou člověk vyjadřuje souhlas s nějakým zásahem nebeské Mocnosti. V naprosté většině případů se rituály pojí s magií, esoterikou, ale také s naukami Církevních Organizací. Rituály jsou úkony, které nařídili démoni lidem v různých naukách...

Homeopatika, vysvětlení homeopatické léčby

Léčba homeopatiky je záležitost magie Princip léčby homeopatiky je stejný jako v případě zaklínání, čarování. Pokud chcete pravá homeopatika, dostanete pouze čistý roztok který prošel duchovním zasvěcením. Můžete také dostat různé jiné prostředky, které obsahují...

Prorok

Prorok Skuteční Boží proroci jsou narušují antikristovské dílo Božího Odpůrce. Proroci navrací skrze Bohem inspirovaná slova Boží lid on satanova svodu zpět na správnou cestu k Bohu. Několik vět proroků tedy může snadno zmařit celá staletí klamu, která se Satan...

Jak Satan poděkoval Kreacionistovi

Jak se z křesťana vědce stal Kreacionista, slučitel dvou protichůdných nauk Vědecky smýšlející křesťan přemýšlel, jak sloučit poznání světské Vědy s Biblí. Vybral si věci, co se mu na obou učeních líbily a vymyslel NAUKU. Tu nazval Kreacionismem. Líbila se mu totiž...

Vibrace Kosmického Krista

Další z mnoha názvů, za který se maskuje démonické zaklínání, připomínající léčení. Zde je použito slovo Kristus proto, aby celé sousloví bylo matoucí. Jedná se tedy jen o název, ve skutečnosti se pod tímto jménem provozují opět známé démonické rituály napojování,...

Wicca

Wicca, novodobý název pro čarodějnické hnutí Název pro hnutí novodobé magie, Wicca, odvozený od anglického witchcraft, čarodějnictví. Více na: http://www.odkrytepravdy.cz/magie/ Démonská past pomocí klamných zákonů satanské "etiky těla". Nejvyšší zákon Wicca zní:...

Zákon přitažlivosti, Law of Attraction

Zákon přitažlivosti, Law of Attraction, vysvětlení Nauka démonů, sloužící k vytváření podvodů nutících lidi provozovat okultismus a magii. Jak démoni a jejich služebníci argumentují Démoni a jejich pomocníci používají "Vědu" dle Satanova plánu na svedení celého světa....

Požehnání – žehnání. Boží i lidské

Co znamená žehnat, požehnat, žehnání Jistě vás již nejednou zaujala myšlenka, jak požádat o něco Boha v určitý čas o něco, co se má stát v budoucnosti, když Bůh již ví, jak to dopadne, a má záměr. Je Vševědoucí a tím pádem Všemocný. Díky tomuto časoprostorovému...

Co opravdu není Znamení Času

Než se Satan vydá za falešného krista a boha, nutně potřebuje falešné důkazy blížícího se KONCE, který ještě není konec Pravdivost tohoto tvrzení dokazuje i ten nejobyčejnější rozum....

Klášter

Klášter a klášterní život Celý ideál klášterního života je Satanovo krutým žertem, páchaným na členy lidských klubů Církevních Organizací. Satan zneužívá lidské pýchy k tomu, aby určité lidi trýznil díky jejich domnělé "svaté nadřazenosti" samotou a izolací od...

Rozhovory s nenarozenými, komunikace s nenarozenými dětmi

Otřesným příkladem podvodu služebníků démonů je návod pro nedočkavé maminky, jak komunikovat s "nenarozenými dětmi". Pod touto ohavnou záminkou je nastávajícím maminkám vnucována komunikace s démony pomocí klasických metod magie, takzvaného channelingu. Démon se...

Chci dítě, ale ne muže, říká stále více žen

Pokud má někdo obavu, že se díky rozpadu mezilidských vztahů (které se díky polovojenskému režimu mění v trýznivé otroctví) začne rodit podstatně méně dětí, ten se nemusí bát. Dětí bude relativní dostatek, nová generace ale bude vyrůstat bez rodiny v úplně novém...

Reinkarnace, převtělování, další životy

Vysvětlení pojmů reinkarnace, co za tím skutečně vězí a jakým způsobem jsou lidé klamáni Reinkarnace se netýká lidských duší, pouze osobní démoni lidí, kteří lidi dprovázeli celý života a vědí o nich skoro vše, se snaží vnutil lidem myšlenku o přemísťování lidských...

LÁSKA, definice lásky, druhy lásky

EROS Když se řekne „láska", v 95% případů máme na mysli lásku erotickou, intersexuální, tělesnou. Jedná se o tělesný jev. Bez vzájemné erotické přitažlivosti bychom se těžko rozmnožovali. Bez erosu by se běh světa zastavil. Erotická láska je absolutně podmíněná....

Nebiblické principy Full flame

Po celém světě se šíří akce s názvem Konference ohně nebo její filmová verze pod názvem Full flame. Čelním představitelem této kampaně je Reinhard Bonnke. Mnozí křesťané tohoto muže oslavují jako velkého evangelistu, který přináší zvěst o Ježíši milionům lidí, zejména...

Rekurzivní lhaní, často používaná účinná metoda klamání

Zjednodušeně: Lhář varuje před tím, že se někde v okolí vyskytuje lhář. Tím vzniká dojem, že on sám je pravdomluvný člověk, který se nám snaží pomáhat. Dle selského rozumu se říká: "pod lampou je největší tma". Principy REKURZIVNÍHO (tedy do sebe otočeného) LHANÍ a...

Soud nad tímto světem, jak probíhá, vysvětlení

Příchod Ježíše Krista přinesl Soud nad tímto světem Jsme nyní v tisícileté Kristově říši a můžeme se dozvědět o Bohu všechno to, co lidem před příchodem Ježíše Krista nebylo zjeveno. Pravé roste spolu s Nepravostí společně a lidé jsou spravedlivě tříděni podle toho,...

Proč a jak kázat Boží Evangelium

Mnohé Církevní Organizace Lidí si jako záminku k budování mocenských struktur a finančního zázemí dávají závazek, že udělají vše pro to, aby hlásaly evangelium. Přitom se často používá velmi zkreslený pohled na skutečný význam této činnosti. Kázání evangelia je v...

Jakob Lorber – chanelling s křesťanskou příchutí

Jakob Lorber (1800–1864) Smyšlenky a křesťanská fikce, přinášející lidem, kteří nechtějí milovat pravdu, lákavé texty zcela podle jejich přání. Stejně jako v případě Neala Walshe, i zde byl autor "zničeho nic" povolán "vnitřním hlasem", aby se chopil tužky, a bylo mu...

Křest

Křest ponořením, viditelný akt vědomého přijetí Božího Spasení, tedy odpuštění Hříchů z Boží Milosti. Křtí se ve jméno Boží, nikoliv ve jménu Boha Vodním křtem člověk vědomě přijímá Boží Svaté jméno. Snadnou přeměnou tohoto výrazu dosahují Církevní Organizace iluze,...

Siderické kyvadlo, kyvadélko, virgule, spirála

Siderické kyvadlo je předmět používaný ve věštění pro lepší kontakt věštící osoby s démonem. Věštci tento kontakt označují různě: jako navázání spojení s "vědomím univerza", "vyšším já", "informačním polem" apod. Vždy se ale jedná o Bohem zakázaný a nebezpečný kontakt...

New Age

NEW AGE - univerzální náboženství, http://www.bahai.org/ New Age je satanovo náboženství falešného míru a okázalé falešné zbožnosti. Proto, aby bylo možné sjednotit všechny různě smýšlející lidi pod jednoho vůdce, Satana, je nutné vytvořit náboženství které povoluje...

Šambala, Shamballa

Nauka o zasvěcování se démonům, plná klamných úkonů vzbuzujících falešnou hrdost klamaného na vlastní složité dovednosti (šambala 1024 a jejích tisícdvacetčtyři symbolů). Někdy se říká, že je to také název pro duchovní město. Démonické zasvěcování symbolům padlých...

Syndrom MEBIS

Majoritou vnucená inverze trendů chování, anglicky Majority Excited Behavioral InverSion (MEBIS) Jednodušeji: Něčeho chtěného je tolik, že to lidé začnou nenávidět. Tím se lidé dostávají do vlastní pasti. To co lidé chtějí se rozšíří až do obludných a otravných...

Vzývání mrtvých

Vzývání mrtvých - ohavnost před Bohem "Nechte mrtvé oslavovat své mrtvé. Nikdo ze zemřelých se už nikdy nebude podílet na běhu Světa." To je jen nepatrný zlomek textů z Písma, které jasně zakazují jakoukoliv komunikaci s "mrtvými". Žádná komunikace s mrtvými není...

Freepress, fake news

Freepress je vymyšlené zpravodajství, nový literární útvar, fantazie ve formě zpravodajství. Jiný populární název je třeba "fake news, dezinformační weby". Vznikl proto, že technologie umožnují SNADNO PUBLIKOVAT. Lidé měli své fantazie vždy, dnes je ale možné je...

Andělská náboženství

Andělská náboženství jsou náboženství, které lidé přijali od některého z démonů (padlého anděla) pomocí chanellingu. Od démonů se člověk dozvídá takzvané Andělské Evangelium, neboli Nepravost. Dokonalým ilustračním příkladem je Církevní Organizace Mormonů, vzniklá na...

Tajemství AMENTI

Tajemství AMENTI, Petr Penguin Další z mnoha Satanových klamných příběhů, určených pro velmi citlivé a vnímavé lidi. Je sestaven tak, aby jeho obsah zmiňoval všechny jevy, které vnímavý čtenář cítí jako správné, ale aby čtenáře odvedl co nejdále od skutečností, které...

Televizní kanály věnované duchovní lži sledují všichni

Takzvané naučné kanály vysílají převážně pořady zaměřené na budoucnost člověka, minulost Vesmíru a mimozemský život. Všechny tyto pořady otevřeně lžou. Tedy doslovně tvrdí věci, které zjevně nejsou pravda ani pro lidi co v Boha nevěří. Používají argumenty, které jsou...

Doba Konce

Všichni kdo přijali Ducha Pravdy poznají podle ovoce, že se blíží konec.

Převibrování

Převibrování, přechod do vyšší dimenze Země Převibrování planety Země, převibrování do 5té dimenze, převibrování fyzického těla, převibrování do vyšších dimenzí, průchod země fotonovým pásem lásky, harmonizace se zbytkem Vesmíru, věk Vodnáře, konec mayského kalendáře...

Vesmírní lidé

Universe People Klasická podoba technologického Nebe plného pokročilých humanoidních bytostí. Démonické bytosti jsou zde šikovně klamavě popsány tak, že to nejsou démoni. Říkají, že oni jsou ty pravé bytosti které máme uctívat. Nicméně sofistikovaná lež, s jakou jsou...

Plejáďané

To je oblíbené maskovací jméno démonů, kterým oklamávají důvěřivé lidi skrze chanelling. Převážně se tak děje prostřednictvím ženských channelingových médií. Z různých důvodů si démoni vybírají zdaleka nejčastěji vzdělané a v lidské společnosti dobře zorientované...

Evangelium Prosperity

Finanční prosperita není žádná konečná hodnota, podle které by se dalo identifikovat Boží působení Satan je knížetem tohoto světa a láska k penězům je kořen zla. Prosperitu ve Světě vám démonští duchové zajistí také, stejně jako báječné tělesné pocity podobné...

Napodobeniny Bible

Na rozdíl od Interpretací Bible jsou Napodobeniny Bible obsahově značně odlišné a nejsou přímým pokusem o jinou interpretaci původních Biblických textů. Aby Napodobeniny Bible působily důvěryhodně, používají podobné členění jako skutečné Boží Slovo. Často se jedná o...

Telekineze

Slovo telekineze je odvozeno z latinských slov značících "pohybování na dálku". Stejným způsobem bylo vytvořeno slovo televize. Lidé si většinou myslí, že se jedná o schopnost člověka pohybovat pomocí nějaké mentální síly předměty. Ve skutečnosti tento pohyb nikdy...

Husité, husitství

Husitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v zemích Koruny České ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým. Zvláštní učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve...

Co Bůh není

Co Bůh Otec a Stvořitel, promlouvající k nám skrze Bibli a Ducha Svatého opravdu není... Bůh není bělovlasý pán na mráčku a ani není mohutný chlapík co na nás kouká z nebe. ...není v tomto světě, ten je jen pro nás a v něm máme fyzickou podobu my. Bůh není bodyguard,...

Bible Kralická: Marek kapitola 13

Bible Kralická: Marek kapitola 13 [1] A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké jest toto stavení! [2] Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? Nebudeť ostaven kámen na kameni, kterýž by...

Za křesťanskými frázemi se skrývá nezájem o pravdu

Slovo Vítězství se v Církevních Organizacích používá jako prázdná fráze V koloritu Církevních Organizací se často setkáváme s frázemi, které jsou tak často opakovány, že i náhodný návštěvník si je po čase zapamatuje. Velmi často jsou tyto fráze pronášeny v podobě...

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Translate »