Internetová komunikace učí neúctu až do krajnosti

„Nebavíš mě, blokuju tě.“ „hm“ místo pozdravu. „Nedáme sex?“ s obrázkem ztopořeného penisu jako většinové oslovení dívky mužem. Internetová komunikace mezi lidmi, která již svým rozsahem převyšuje komunikaci osobní, je přímo výcvikovým střediskem kde se každý učí až do extrému neúctě k druhému.

Tím, že internetová komunikace nemá omezení tělesnou přirozeností člověka a lidské slovo i obrazy se tak můžou šířit po celém okolí v neomezeném rozsahu, objevují se jevy, které celá tisíciletí NEEXISTOVALY. Příchází Druhá Morálka.Continue reading →

Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí kletba

Kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy i nevědomky) démonickým bytostem vykonat zlo (díky otevřené bráně mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá, provádí rituály magie) tím účinnější jeho kletba je.

Kletba je tedy nejůčinejší pokud ten co jí vyslovuje i ten co je jejím cílem poslouchají příkazy démonů skrze magii.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet obecně, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů.Continue reading →

Křesťan a myšlenky na UFO (mimozemšťany)

Koketování s myšlenkou na mimozemské civilizace a na mimozemský původ UFO je pro křesťana extrémní formou rouhání, nebo je přímo synonymem pro odpadnutí od víry. Pro křesťana to znamená, že přemýšlí nad možností, že nás Bůh vlastně tahá za nos. Že kromě nás si stvořil ještě další civilizace (představované většinou lepší než nás) a všechny údaje v Bibli jsou prostě jen lokální dezinformace pro místní civilizaci.

NEPŘIPOUŠTĚJME SI TYTO ROUHAČSKÉ MYŠLENKY A OČISTĚME SVOU MYSL OD TOHOTO FALEŠNÉHO UČENÍ PŘIJÍMANÉHO SKRZE VĚDU A SCI-FI FIKCI. KDO PŘIJÍMÁ TOTO UČENÍ, MUSÍ SE OČISTIT, NEBOŤ ZTRATIL VEŠKEROU JISTOTU V TO, CO JE PRAVDA.

Jinými slovy: Kdo si připouští existenci mimozemského života, ten pak už musí věřit a uznat, že cokoliv se zjeví „z Nebe“ je pro něj už nutně přijatelná pravda. Od nikoho, ani od anděla z Nebe ale nesmíme přijmout nějaká jiná, dodatečná učení.Continue reading →

Syndrom Chci přesně to co nechci

Jakmile se mezilidské (a rodinné) vztahy rozpadnou, snaží se lidé okamžitě najít nějaké „další“ řešení bezvýchodné situace. Vytváří tak takzvanou Druhou Morálku a rozpadlé vztahy se okamžitě řeší přez Internetové seznamky. Internetové seznamky razantně zmenšují pravděpodobnost, že žena najde skutečného manžela, protože to ženu nutí vybírat mezi stovkami mužů, kteří pro ni nejsou ochotni udělat vůbec nic, jen o tom píšou.

V rozpadlých vztazích vzniká téměř vždy situace kdy člověk „chce přesně to, co nechce“. Změna chování se týká především žen, protože ženy chtěly být so let „jako muži“ a konečně je toho dosaženo. Nejprve si uveďme běžné příklady tohoto neřešitelného jevu:Continue reading →

Na co si dát pozor na seznamkách

Nastává jev, kdy ženy nabízející se k partnerství na internetových seznamkách jsou šokovány neuvěřitelným zájmem a množstvím reakcí, převážně vulgárních. Tento jev si vysvětlují tím nejlichotivějším vysvětlením: že je to způsobeno jejich osobní vyjímečností a krásou. Obrovské množsví vzkazů pro ženy na seznamkách je způsobený tímto:

  1. Zvyšujícím se počtem nefunkčních vztahů a tím pádem nezadaných
  2. Faktem, že každý muž musí napsat všem ženám aby se alespoň nějaká ozvala
  3. Faktem, že napsat pár písmen na klávesnici je velmi snadné a nestojí to žádnou energii těla
  4. Faktem, že nezadaných je více než zadaných

Co by měla každá žena na internetové seznamce vědět:

Continue reading →

Fatimské zjevení Panny Marie, Panna Marie Fatimská

Démonické zjevení zinscenované Satanem a představené lidstvu jako fatimské zjevení Panny Marie přivedlo mnoho lidí na cestu modlářství

Tedy nyní nikoliv ke Kristu, ale k tomuto démonu, vydávajícímu se za Marii, matku Ježíšovu, směřují své modlitby. Navíc, jako bonus, přinutil katolické hodnostáře, aby vznesli nad celým lidstvem kletbu tím, že démonské informace zveřejnili a zasvětili tomuto démonu celý osud světa a všechny lidské životy.

Kdo stále ještě pochybuje o tom, že Bůh má Královnu nebes v ohavnosti, nechť čte Bibli například zde: http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=jeremias#7

Fanatismus – definice fanatismu

Někteří lidé tvrdí, že fanatismus znamená bezvýhradné prosazování určitého souboru informací. není to správná definice.
Fanatismus je bezvýhradné prosazování informace bez dostatečných argumentů a důkazů jejich pravdivosti.

Horší je ale ten fanatismus, kdy je nejprve vybrána nějaká myšlenka k prosazování, a pak se všechny další informace manipulativně přizpůsobují požadovanému šíření LŽI.Continue reading →

Evoluce

Pod slovem „evoluce“ je v souvislosti s naukami o světě nejčastěji chápána nauka, že vše se formuje samo BEZ SMYSLU A CÍLE. Tato teorie je jen pohádkou a bájí, která nemá základ vůbec v ničem. Je pouze slovem, za které se schovávají všichni co potřebují věřit bludu, že svět není dílem Boha Stvořitele.Continue reading →

Technologie a nová lidská práva

Technologiemi vynucená nová lidská práva

Moderní komunikační technologie přináší možnost trvalého kontaktu s (nejen) blízkými osobami. Díky tomu, že je to možné, přijmou lidé tuto možnost jako nové lidské právo

Nedílnou součástí Druhé Morálky, jsou takzvaná „Technologiemi vynucená nová lidská práva“. Jedná se o soubor myšlenek popisujících práva lidí pohybujících se ve světě ovládaném mobilními komunikacemi, tedy něčím, co nikdy předtím nebylo. Zjednodušeně se jedná o novodobé lidské „právo“ okamžitě zjistit, jakým způsobem smýšlí, kde jsou a co dělají lidé na které máme spojení. Pozor! Toto není přirozené a pro člověka dobré, je to ale nevyhnutelné. Musí se to stát, protože nejprve musí nastat odstoupení od Boha.Continue reading →

Partnerství místo manželství

Dnes uzavírané sňatky jsou často nazývány Manželstvím jen kvůli tradici, ve skutečnosti se jedná o Partnerství

Ženy staletí bojují o získání mužských práv tak, aby byly (jako) muži. V konečném důsledku bojují ale hlavně za to, aby si mohly samy vybrat partnera a rozhodovat o svém těle takovým způsobem, jakým o těle ženy může zodpovědně rozhodnout jen její Manžel, nikoliv Partner, ten nemá právo rozhodovat o druhém. Partner jen navrhuje možné kompromisy a čeká na schválení. Tomuto účelu nyní slouží Internetové seznamky a sociální sítě obecně. Dívky se systematicky připravují na životní kariéru muže a učí se, že na uspokojení svých tělesných potřeb nepotřebují Manžela, ale Partnera. Přitom žádná dívka nedokáže sama rozhodnout, co si počít s vlastním tělem. Přesto se o to bude trvale pokoušet až do pozdního věku.Continue reading →

Past hrdosti na schopnost duchovního boje

Obzvláště pro ženy, které vyšly z okultizmu vstříc Bohu, je připravena past bludného učení, že je nutné trvale vést boj proti duchovním silám.
Past tohoto učení spočívá v tom, že přímo vnucuje klamnou představu, že všechny síly démonů mají trvale právo útočit i na člověka, který patří Bohu.

Veškeré zlé působení zlých sil je možné pouze na lidi, kteří věří v jejich moc. To platí nejen o zlých silách démonů, ale také o podvodnících lidských. Pokud žena uvěří že musí proti temným silám bojovat, začne být nesmyslně hrdá na tuto doměle svou schopnost a sama začne šířit bludná učení. U ženských představitelek této víry jsou oblzvláště oblíbené knihy, které napsala Rebecca Brown.

Proč ženy cíleně vyhledávají lháře

Jeden z jevů doprovázejících Internetové Seznamky, (tedy netělesný způsob oslovování, vyhledávání a vybírání tělesných partnerů), je nechtěné upřednostnění lhářů před pravdomluvnými. Dochází k tomu takto:

Internetové (elektronické) seznamování je vnímáno jako ZÁBAVA. Zábava nesmí mít žádné nepříjemné prvky. Při komunikaci si tedy ženy, které se chtějí BAVIT, automaticky vybírají jen takové kontakty, které je pořád baví a vždy se podbízí. Tento druh chování mají ale jen lháři a manipulátoři.

Proto ženy na seznamkách všechny normální vždy eliminují, a nechají se bavit pouze lháři.

Ženské seznamkové superego

Při vzájemném hledání sexuálního kontaktu pomocí netělesné a neosobní elektronické komunikace nastává jev „sto na sto“. Pokud je sto žen a sto mužů, všichni muži napíšou všem ženám a každá si myslí, že všech sto mužů napsalo pouze jí. Výsledný poměr vychází pořád jeden muž na jednu ženu, nicméně pro ženy vypadá počet zájemců téměř omamně.

Na základě této představy získávají každý den silnější přesvědčení, že pouhá jejich samotná existence má tak velkou hodnotu, že každý muž může být šťastný když mu projeví trochu přízně či dají svou „šanci“. Na základě iluze, která je podpořena faktem, že tolik žádostí skutečně existuje, pěstuje se nepřirozeně silné ego i u dívek, které by jinak byly cudné a nenápadné. Tedy v podstatě u všech. Celý proces rozpadu mezilidských vztahů se tak urychluje do nejvyšší rychlosti.

Ženy si okamžitě vypěstují závislost na takovém obdivu, a akceptují i jeho formu přímých nabídek k pohlavnímu styku vždy doprováznenou zaslanými pornografickými materiály. Tváří se, že k tomu nedochází a tají to.Continue reading →

Lidský vývoj nesměřuje k něčemu lepšímu

Lidé mají pyšnou představu, že vše co si vytvoří a vymyslí pro své potěšení musí být nutně správné a že je to přirozený vývoj lidí smerem k něčemu lepšímu.

My však díky Bohu víme, že Člověk byl, je a bude až do konce pořád úplně stejný. To, co si člověk vymýšlí není přirozený vývoj k něčemu kvalitnějšímu, ale jen to povede ke konci. Tak, jak je popsáno v Písmu. Povede to k Odstoupení od Boha. Bůh k tomuto sesílá mocné dílo klamu, za kterým je působení Božího Odpůrce.

Lidé budou až do poslední chvíle hledat jakousi svou pravdu a dokonalost, ale nikdy jí nenaleznou, neboť to nebude Pravda z Boha ale pouze dílo klamu Božího Odpůrce . Pouze ti, co skutečně patří Bohu, jasně uvidí co se děje a jaké to má důvody. Takoví musí vystoupit z toho Babylonu, aby nepochytali jeho ran.

Mnoho lidí má naivní představu, že co si lidé vymyslí pro své potěšení, to automaticky musí být dobré. Ale lidé pro své potěšení a pro názory velmi často umírali po milionech, a to dobrovolně například ve válkách za nějaké nesmyslné názory. Například miliony lidí zemřeli pro nápad, že velmi potřebují žít a bydlet na území jiného národa. A dnes, když se mohou libovolně stěhovat, tak je to vlastně nezajímá. Jednou něco lidi zajímá a zemřou a zabíjí proto, pak je to přestane zajímat a je jim to jedno. To je důkaz že to co lidé chtějí a to co dělají vůbec nemusí být smysluplné, ani bezpečné, a vlastně to ani nemusí chtít. Tělesní lidé dělají jen to, co jim momentálně napovídá Tělesný Rozum.

Promiskuita netělesná

Netělesná promiskuita je střídání budoucích sexuálních partnerů prostřednictvím elektronické (netělesné) komunikace. Promiskuitní chování tak může realizovat každý přímo z postele. Internetové Seznamky a elektronická netělesná komunikace přináší tento nový jev přispívající k rozpadu mezilidských vztahů. Mezilidské vztahy silně narušuje, pokud jim vezmeme tělesný rozměr.

Příklad: Žena má jediného muže, který ji natolik miluje, že je jako jediný ochoten za ní skutečně přijít a pomoci. Nikoho jiného ta žena nezajímá. V dřívějších dobách bez Internetu by samotný fakt že tento muž má zájem byl důvod, proč by si ho tato žena měla vážit. Dnes tyto důvody již pominuly, neboť ženy dokáží netělesně volat po uspokojení svého těla a pomocí Internetu si přivolávat partnery dle svého výběru, který je většinou špatný. Přivolají si totiž přesně to, co nechtěly. Fyzické limity jsou totiž pro vznik vztahu naprosto důležité.Continue reading →

Superpromiskuita

Promiskuita znamená časté střídání sexuálních partnerů. Superpromiskuita je komunikační kontakt s jinými parntery realizovaný přímo během fyzického kontaktu s jedním z partnerů.

Bez elektroniky bylo možné promiskuitní chování provozovat v omezené míře tak jak to umožnuje lidské tělo a jeho fyzické limity. Člověk se musel opravdu scházet s potencionálními partnery a přesvědčit je k následému sexu. K tomu si musel na každého partnera vyhradit čas a vynaložit námahu, což dávalo každému setkání přeci jen lidský rozměr, který mohl umožnit vznik skutečného vztahu.Continue reading →

Otcovství v současnosti a v budoucnu

Odstoupení od Boha mimo jiné přináší zánik rodiny a role otcovství. Prakticky žádný člověk nebude schopen definovat, co to je „otcovství“ a jak v myšlení muže vzniká. „Mateřství“ kupodivu každý definovat dokáže.

V unisexové společnosti zaniká Manželství, které je nahrazeno Partnerstvím (dočasným soužitím, dle vzájemné výhodnosti). Zaniká rovněž skutečná úloha otcovství. Dítě se stává v podstatě majetkem ženy, která se pokusí uspokojit své tělesné potřeby založením rodiny bez muže.

Muži jsou nuceni žít v těchto neúplných rodinách a je pro ně velmi nebezpečné navazovat citové vztahy s dětmi, neboť na děti jiného muže nemají žádný právní nárok a kdykoliv můžou být od dětí odstaveni a žena přiřadí své děti dalšímu dle svého výběru. Nikdo samozřejmě neví, jak tuto situaci řešit, protože lidé neví, že toto je odstoupení od Boha. Tento jev má sebezhoršující tendenci, do nevídaného tempa jej uvádí Internetové Seznamky a Mobilní komunikace obecně. Stávající stav se už nikdy nezlepší.Continue reading →

Překroucený pojem mužské dominance

Pojem „dominantní muž“ je dnes díky Druhé Morálce překroucený do ryze negativní roviny. Když se dnes řekne „dominantní muž“, každá žena si pod tím představí chlapa, který svou ženu a děti mlátí, tyranizuje.

Žena a muž byly Bohem stvořeni tak, aby muž ženě vládnul. Dnes když se toto řekne, všechny ženy a téměř i muži se otřesou hnusem, protože to zdánlivě odporuje chladné logice. Stojí to i proti ďábelskému ideálu Partnerství. Ale skutečná vláda muže nad ženou spočívá v tom, že žena je šťastná, protože má trvalou péči a lásku, děti jsou zabezpečené a muži dělá velkou radost těšit svou ženu pozorností.Continue reading →

Ztráta úcty ve vztazích

Zrušením úlohy pohlaví ve vztazích v unisexové společnosti vede ihned k vymizení důvodů vzájemné úcty partnerů.
Unisexová společnost také vytváří prostředí, kde děti zplodí jen nezodpovědní muži. Je to přirozená reakce na fakt, že zodpovědný muž nechce zplodit díte s ženou, která si chce a bude vše dělat podle sebe a celá společnost jí nutí muže ovládat a časem nahradit.Continue reading →

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

Satan pokračuje v další rovině uskutečňování svých plánů, podněcování lidí ke vzpouře proti Bohu. Přestože věda v ruce nedrží žádný důkaz existence mimozemského života, chová se tak, jako by už byli návštěvníci z kosmu na cestě. Není těžké toto vše odhalit jako ohavnou lež.

Boží slovo přitom mluví zcela jasně. Bůh stvořil život pouze na této planetě. Jeho dětmi jsme my, lidé.

Existují v podstatě dva pohledy:Continue reading →

FAKE videa se záhadami

Lidé zažívají uspokojení, když šíří učení démonů. Nesmírně je tedy baví vytváření iluzí démonických jevů. Lidé vytvoří pomocí svých počítačů tolik podvodných videí, že v démoni sami o sobě nemusí dělat skoro nic. Jen skrze Mocnosti poskytnou lidem uspokojení.

Příchodem blenderu a nových dostupných technologií fotorealistického zpracování vide bude fake videí se všemi příšerkami tolik, že už nikdy nebude možné zjistit, co je pravda a co fake. Ještě nás čeká to, že lidé začnou dělat fake videa s fake výroky osobností a fake událostmi ze světa.

Až výkon domacích počítačů a vývoj software umožní dokonalé modelování tváří a umístění modelů do reálného prostředí, už nikdy nebude možné zjistit, které video s projevem jakéhokoliv řečníka je pravé a které ne. Lidé pak budou věřit jen tomu, co se jim bude líbit.

Orb, orby, vysvětlení jevu

Prach osvětlený bleskovým světlem (LED diodou) velmi blízko objektivu přístroje vytváří velkou rozptylovou plošku na výsledném snímku.

Každou vteřinou vznikají miliardy nových snímků pořízených chytrými telefony. Ty mají vesměs přisvětlovací blesk umístěný velmi blízko kameře, obrázky z těchto přístrojů jsou tedy zatížené běžnými vadami tohoto uspořádání. Nejběžnější jsou světelné jevy, kdy přisvětlovací blesk něco přímo promítá na plochu snímací čočky.

Zrakové vjemy vnímáme jako by to byla pravda

Všichni už jsme skrze televizi a filmy přijaly tolik falešných obrazů a fikcí, že nedokážeme rozlišit co je pravda a co jsme viděli jen ve fikci. Proto je nutné dodržovat Duševní hygienu.

Cokoliv vidí lidské oči, je do lidské paměti zapisováno jako by to byla pravda. Pozor tedy na záměrné vytváření chybných názorů podle falešných vizí.

V dětství jsme se naučili bezmezně věřit očím. Denně náš život závisí na tom, že věříme vlastním smyslům. Na silnici vstoupíme těsně po průjezdu kamionu protože věříme očím, že kamion už je pryč a za ním nic dalšího nejede. Vše co vidíme vnímáme jako pravdu, toto se učíme od dětství. Satan moc dobře ví, jak fungují principy vyšších biologických organizmů na Zemi. Vždyť je vládcem všech Mocností tohoto Světa. Velmi dobře nás proto manipuluje pomocí falešných zrakových vjemů. Toto je používáno jako past, do které lidi dobrovolně vstupují.Continue reading →

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha je „bezmezné nadšení vlastní dokonalostí“.  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na to, co všechno se velkým úsilím naučili. Takoví žijí ve vlastní vybudované iluzi a Pravda je nezajímá, neboť poznání Pravdy by jim ukázalo, že se učili zbytečnosti.

Zbraní Božího Odpůrce je podpora a navyšování lidské pýchy

Například u různých náboženství,  jsou lidé pyšní, že dodržují určitá a specifická pravidla, díky kterým se straní zbytku společnosti. Jsou pod vlivem pýchy tvrdohlaví a odmítají cokoliv, co jim jejich víru narušuje nebo je usvědčuje z bludu. K takovým náboženstvím se většinou přidávají lidé, kteří hledají, kde svou pýchu lépe využít pro svůj skvělý obraz ve společnosti nebo také lidé s nízkým sebevědomím, které se snaží vynahradit pýchou.Continue reading →

Pokání

Pokání znamená: „změna smýšlení“

Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova HříchSpasení, Evangelium, Prorok, NepravostPeklo a další)

Co „Pokání“ NENÍ

Pokání není jen LITOVÁNÍ toho, že jsem něco hrozného udělal. Tomuto konání se říká LÍTOST. Ve světské mluvě znamená „kát se“ vlastně totéž co „litovat něčeho“.

Sama od sebe je LÍTOST zcela k ničemu, když nevede ke změně smýšlení, k POKÁNÍ. Někdo něčeho lituje, ale ví, že to stejně udělá znova. Změna smýšlení ale není možná bez poznání a pochopení věcí.Continue reading →

Církevní Organizace patří lidem, nikoliv Bohu

Církevní strukturované organizace nepatří Bohu, patří lidem. Jsou lidským pokusem vzít věci do svých rukou. Rozhodují v nich lidé, protože lidé v těchto organizacích jsou zodpovědní lidské organizaci.

Církevní Organizace není totožná s pojmem Církev. Proto také fungování organizací není závislé na Božím Slovu, natož na Ježíši Kristu. Církevní Organizace je člověkem ustanovené společenství, které vyučuje lidi cokoliv, co kvůli čemu jsou ochotni organizaci navštěvovat. Není rozumné v Církevních Organizacích hledat Pravdu, neboť lidské organizace šíří věci potřebné pro růst a udržení organizace, tedy křesťanských fikcí a Nepravosti. Většina členů organizace miluje svojí Organizaci více než Boha. Tím pádem pocitově tíhnou k tomu, že Pravdu hledají spíše v učení Organizace než u Boha.Continue reading →

Interpretace Bible

Už onen samotný fakt, že se jedná o interpretaci nasvědčuje, že se jedná o manipulaci s fakty. Je to podobné, jako by někdo chtěl interpretovat vaší nájemní smlouvu. Prakticky není žádný rozumný důvod, proč přímá sdělení interpetovat. Jediné vysvětlení je, že „interpreter“ chce pozměnit originál a klamat, je to takzvaný Manipulátor.

Aby mohli lháři začít „interpretovat“, musí vytvořit vsugerované falešné představy:

  • že Bible je velmi nesrozumitelná, a že oni nabízí srozumitelný výtah
  • že oni jsou úplně ti nejpovolanější a jediní praví mezi falešnými
  • že postačí přečíst si „interpetaci“ a porovnat jí s pár vytrženými větami z originálu, aby bylo jasné, že „interpretace je správná“.

Continue reading →

Boj proti potratům

Boj proti potratům způsobuje zlo

Lidé tělesní, hnaní Mocnostmi, kteří měli pohlavní styk s nechtěným otěhotněním, to zajisté neudělali proto, že chtěli podstupovat potrat. Často je to takto nesmyslně Manipulátory podáváno. Manipulátoři využívají toho, že jsme nepozorní a nezamyslíme se nad tím, co nám říkají. Někdy manipulátory sami považujeme za odborníky a proto jim rovnou věříme.

Organizace bojující proti potratům a jejich strašení nepůsobí preventivně, jak by se na první pohled zdáloContinue reading →

Věřící člověk

Věřící člověk je obecné pojmenování pro člověka, který se zabývá duchovnem. Lidé věří v Pravdu a jiní ve své Iluze. Mnohem více lidí „věří“ v nauky démonů, jen malé procento z věřících věří v Boha Stvořitele. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů

Věřící člověk sám sebe pojmenuje jak chce. Když si říká křesťan, může si tak jen říkat a nemusí jím být.

Lidé se dělí na skupinu co miluje Pravdu protože je pravdivá, a na ty, co Pravdu nemilují a milují iluze které se jim líbí.

Každý člověk, který trochu přemýšlí, časem narazí na otázky smyslu existence lidí i celého Vesmíru. Každý člověk si povšimne jistých zákonitostí, které jsou nadřazeny viditelnému a hmatatelnému světu.Continue reading →

Horoskop, horoskopy, numerologie,výklady karet, věštění

Zde horoskop na rok 2015 ani žádný jiný novoroční horoskop nenajdete, ale dozvíte se, jak výklady a horoskopy fungují

Jednou z velmi často používaných forem kletby je horoskop. Tímto učením věštění pomocí horoskopu“ se démoni snaží získat lidskou důvěru a vést je k tomu, aby uvěřili, že jim nadpřirozené síly určily budoucnost a že jí kontaktem s nimi mohou upravit ve svůj prospěch.

Horoskop ale nefunguje tak, jak si mnozí myslí, že se dá ovlivnit něco co je určeno že se stane, tím, že si vyložíme horoskop a nějak s tou informací ke svému prospěchu manipulujeme. Doopravdy to FUNGUJE TAK, ŽE SE COKOLIV Z VYVĚŠTĚNÉHO STANE PROTO, ŽE JSME TOMU CHTĚLI UVĚŘIT –  A VZÝVALI TO! TÍM MAJÍ DÉMONI LEGÁLNÍ POVOLENÍ PŘED BOHEM K MANIPULACI S TAKOVÝM ČLOVĚKEM (takový člověk to chce!)

Démoni neznají budoucnost! Celkem přesně vám vypoví vše o vaší minulosti a přítomnosti (to znají), ale budoucnost neznají, tu jen hádají. Budoucnost zná jen Bůh!

Continue reading →

Ateista, ateismus, ateizmus, ateistický názor

Ateismus je učení, které se snaží hledat vysvětlení věcí bez Boha

Nikdo rozumný, kdo se podívá na svět Stvoření, nemůže nepoznat Boží záměr. Boží záměr je jasně patrný tak, aby nikdo neměl výmluvu, že si toho nevšiml.

Ateismus není nevíra v Boha, ale je učením, které se snaží popírat Boha. Snahou učení ateismu není hledat pravdu, ale popírat Boží Stvoření a uvádět lidi v klam. V tomto ohledu je smutné, ale nepřekvapující, že ateismus přebírá satanské devatero, což je jasně patrné zde:Continue reading →