Mohutné evangelizační akce neznamenají automaticky probuzení

Návštěvníci Církevních organizací se radují, že Bůh otevírá dveře a posílá probuzení např.do Afriky. Jediným kritériem jsou však desetitisíce lidí shromážděných na akcích nejrůznějších evangelistů. Přitom toto hledisko je zcela zavádějící. Lidé sloužící na těchto...

Tajuplná síla, kterou žena ovládá muže

... je stejný nesmysl jako "tajuplná síla, kterou benzínová pumpa přitahuje auta". Tu a tam se v článcích a studiích fenoménu rozpadu mezilidských vztahů hovoří o tom, že vztahy jsou dnes špatně a že ženy by měly více používat "tajuplnou sílu", kterou můžou ovládat...

Víra v Boha a sci-fi

Název Sci-fi je zkratkou z anglických slov "vědecká fikce". Víme, že Věda zabývající se duchovními otázkami vždy směřuje k popírání Boha a k fanatickému hledání důkazů, že Bůh "nemusí nutně existovat". Fikce je také vždy výmysl. Je to tedy něco, co nemá s pravdou nic...

Virus EKUMENIZMUS

Kresťanstvo zachvátila ťažká choroba s názvom ekumenizmus. Celý svet volá po jednote, uzmierení, tolerancii a po vzájomnej spolupráci. Co může být na setkávání špatně. Veď sám Pán Ježiš Kristus nás vyzýva k jednote, keď sa prihovára k Otcovi „aby boli všetci jedno,...

Křesťanství není jen berlička pro drogově závislé

V mysli lidí se díky tomuto způsobu evangelizace utváří nová asociace: křesťanství je nástroj pro ty, kdo se chtějí dostat ze závislosti na drogách. Když nic jiného nezabere, tak tedy zkusíme toho jejich Boha. Křesťanství je někdy prezentováno jako druh terapie pro...

Internetové seznamky

Nevinně vypadající hra formující životy a morálku - internetová seznamka Internetové (a obecně elektronické) seznamování bude základní formou, jakou lidé hledají partnera. I když vypadá jako nevinná metoda hledání s využitím nových technologií, většina populace...

Biblický pohled na souzení

Satan si použil své služebníky k tomu, aby zabránil odhalovat bludná učení a vyloučit jejich šiřitele. Satanisté, kteří se infiltrovali do Církevních Organizací (případně tato společenství přímo založili jako tzv. rezervaci pro křesťany), si své postavení pojistili...

Papežství nemá základ v Božím slově

Pro většinu katolíků je autorita papeže odvozena od Petra jako základního kamene jejich víry. Pro jiné je zachráncem, na kterého se mohou spolehnout, když všechno ostatní selže. Pro mne to byl předpoklad, který jsem nezkoumal až do samého konce mého kněžství. Papežovu...

Tai – chi

Učení, které se maskuje jako cesta k "sebepoznání, mentální proměně, fyzickému zdraví a psychické kondici". Operuje s pojmy: energie jin a jang, energie chi (či), vnitřní energie. Jako mnohá další východní (démonská) učení, ani toto svým následovníkům nevysvětluje nic...

Než se vydám ke kartářce

Malá příručka co je nutné vědět před návštěvou kartářky Věštění vždy lže. Důkazem je, že ve věštění nikdy není obsažený fakt, že v budoucnosti už by měly být známé všechny věci z aktuální věštby. To ale nejsou. Příklad: Pokud se ve věštbě dozvíte že někoho náhodou...

Velké procento křesťanů nesnese hutný duchovní pokrm

Křesťané, kteří jsou takto vyučováni, si ani neuvědomují, že se stále víceméně točí v kruhu a oklikou se vracejí tam, odkud začali – k samotným základním kamenům víry. Církevní organizace mají určitý vymezený okruh duchovních i světských záležitostí, kterými se mohou...

Strach z usvědčení

Upřednostňování zkoumání autora před obsahem slov je velmi chabý způsob, jak uchlácholit sám sebe a pojistit, že lživou iluzi nic nenaruší. Lidem žijícím v jakémkoliv bludu není příjemné, když jim někdo jejich iluzi narušuje. Jestliže jim někdo začne ukazovat, v čem...

Chtěl jsem, aby viděli

Ze školních let si pamatuju jednu zajímavou hru, kterou jsme si vyzkoušeli v rámci předmětu literárně-dramatická výchova. Princip hry byl velmi jednoduchý. Skupina hráčů měla vymezený prostor, třeba třídu, ve které se lavice a židle srovnaly okolo stěn. Všichni hráči...

Tělesné principy v křesťanském vyučování

Přestože Bible nás učí, že vztah s Bohem není založen na tělesných principech, církevní organizace vyučují své členy právě v této rovině. Jmenujme hlavní oblasti, kde jsou křesťané vyučováni na ryze tělesných principech. Samotný vztah k Bohu Lze se setkat s učením, že...

Sex, Tělesno, Touha, Vzrušení, Uspokojení a jejich vztah k Hříchu

Aby mohly Mocnosti ovládat konání živých bytostí, musí nimi manipulovat, tedy ovládat jejich chování mimo jejich vůli. U zvířat je takový způsob ovládání jediným prostředkem, jak je provést úspěšně všemi úkony života (krmením, plozením a podobně). Složitější problém...

Partnerství místo manželství

Dnes uzavírané sňatky jsou nazývány Manželstvím jen ze zvyku, ve skutečnosti se jedná o Partnerství. Ženy staletí bojují o získání mužských práv tak, aby byly (jako) muži. V konečném důsledku bojují ale hlavně za to, aby si mohly samy vybrat partnera a rozhodovat o...

Avatar – sladká démonická pohádka

Film, který na první pohled působí dojemně a mocně zároveň, zejména v emocionální oblasti. Esoterické a New Age poselství je ve filmu velmi jasně patrné, pokud se ovšem divák nenechá naprosto pohltit emocemi a dojemným příběhem. V návalu rozjitřených emocí totiž...

Trojjediný……člověk?

Boží trojjedinost je často kamenem úrazu při různých debatách. Lidé si ale většinou neuvědomují, že i oni sami jsou trojjedinými bytostmi. Bible k tomuto tématu mluví na několika místech. 1. Korintským 15,44 Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo...

Být křesťanem není slabost

"Nepotřebuji Boha jako berličku." "Vím sám nejlépe, jak žít svůj život." "Mám svoji svobodu, kterou si nenechám brát." "Žádný Bůh mi nebude říkat, co mám a nemám dělat." "Věřím sám v sebe." "Bůh je jen pro slabochy, silní zvládnou život i bez Něho." To je jen malá...

Louč nebo zápalka?

Jaký rozdíl, jestli nám cestu tmou osvětluje klidný plamen louče, nebo světélko zápalky Jaký rozdíl, jestli nám cestu tmou osvětluje klidný plamen louče, nebo světélko zápalky. Zkuste si představit dlouhou tmavou chodbu nějakého starého hradu nebo zámku. Je lemovaná...

Vítězství s rukama v kapsách

Těm, kteří mě znají, nemusím opakovat, v co věřím. Všem ostatním říkám, že věřím v Boha. Ale nepochybuju ani o tom, že existuje ten, koho Bible nazývá Božím nepřítelem, a to je satan. Nejen že existuje, ale je aktivní, živý a pracuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na...

Láska je trpělivá

Nedávno jsem prožívala ne zrovna příjemné období. Měla jsem pocit, že lidé okolo mě, ti, na kterých mi záleží a které mám ráda, nějak nedoceňují, co všechno pro ně dělám. Připadalo mi, že já se jen starám a ti, kterých se to týká, to berou jako samozřejmost. Aniž bych...

Kdo jsme, proč tu jsme, jsme sami

Lživé a manipulativní otázky moderní Vědy Běžné otázky z patetických televizních naučných pořadů zní: "Kdo jsme? Proč tu jsme? Jsme sami?" Tyto otázky jsou pokrytecky nepřesné, neboť lidé na všechny otázky odpovědi znali. Jsme součástí Božího Stvoření a zrcadlíme...

Nemá smysl lákat lidi na "křesťanské benefity"

Lákat lidi na „benefity“ křesťanství tím, že jim sdělíme neúplné evangelium, je jednoduše bezohledný podvod. Mnohé Církevní Organizace vypracovávají složité návody evangelizace, chystají různé velké benefity akce, pouliční scénky. Často je při těchto akcích evangelium...

Mimozemšťané

Pojem "mimozemšťané" označuje bytosti, které nepochází ze Země. Lidé ale od počátku své existence věděli, že existuje mnoho bytostí, které nejsou v našem světě. Poslové Boha andělé, a padlí andělé následující Božího Odpůrce a Lháře, nazývaní démoni. Aby se mohl Boží...

Hoax

Hoax je anglický termín označující nepravdivou zprávu, která se dobře šíří proto, že se lidem líbí jí sdílet dále. Slouží stejným způsobem jako Freepress.

S námi se nemusíte přizpůsobovat

Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení vzdát se všeho, co stojí v cestě. S námi se nemusíte přizpůsobovat - to je reklamní slogan, který přesně vystihuje satanovu taktiku. V tomto...

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. "Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim...

Hodinky

Pan X a pan Y měli každý své hodinky. Když je porovnali s hlášením o přesném čase, zjistili, že hodinky pana X se zpožďují o deset minut, hodinky pana Y o dvacet. I když se dalo říct, že hodinky pana X jsou lepší, ani jedny hodinky nebyly dobré a neukazovaly správný...

Nic nového pod sluncem

Nic nového pod sluncem.... a lidi to přesto pořád oslovuje a baví. Příběhy o dracích (magii, tajemnu, upírech...) se pravidelně umisťují vysoko v žebříčcích čtenářské oblíbenosti a získávají ocenění kritiky. Autoři opakují v mnoha obměnách pořád totéž téma, ale obliba...

Je libo skleničku Fridexu?

Pro mnohé lidi existuje jediný způsob, jak rozsoudit, co je dobré a co špatné: Pomáhá to, dobře to chutná, hezky to vypadá, líbí se to ostatním lidem = je to dobré. Omyl! Fridex, pro neřidiče malé vysvětlení - jedná se o chladicí kapalinu. Starší výrobky na bázi...

Dokonalý Žid

Žijeme v době, kdy se v mnoha zemích lavinovitě šíří antisemitismus. Slovo "Žid" bývá tak často vysloveno s negativním nádechem. Křesťané ve všech národech by se měli vážně zpytovat a ptát se sami sebe, jaký je jejich postoj k Židům. Myslím si, že biblický křesťan...

Virus EKUMENIZMUS

Kresťanstvo zachvátila ťažká choroba s názvom ekumenizmus. Celý svet volá po jednote, uzmierení, tolerancii a po vzájomnej spolupráci. Co může být na setkávání špatně. Veď sám Pán Ježiš Kristus nás vyzýva k jednote, keď sa prihovára k Otcovi „aby boli všetci jedno,...

číst více

Internetové seznamky

Nevinně vypadající hra formující životy a morálku - internetová seznamka Internetové (a obecně elektronické) seznamování bude základní formou, jakou lidé hledají partnera. I když vypadá jako nevinná metoda hledání s využitím nových technologií, většina populace...

číst více

Tai – chi

Učení, které se maskuje jako cesta k "sebepoznání, mentální proměně, fyzickému zdraví a psychické kondici". Operuje s pojmy: energie jin a jang, energie chi (či), vnitřní energie. Jako mnohá další východní (démonská) učení, ani toto svým následovníkům nevysvětluje nic...

číst více

Strach z usvědčení

Upřednostňování zkoumání autora před obsahem slov je velmi chabý způsob, jak uchlácholit sám sebe a pojistit, že lživou iluzi nic nenaruší. Lidem žijícím v jakémkoliv bludu není příjemné, když jim někdo jejich iluzi narušuje. Jestliže jim někdo začne ukazovat, v čem...

číst více

Chtěl jsem, aby viděli

Ze školních let si pamatuju jednu zajímavou hru, kterou jsme si vyzkoušeli v rámci předmětu literárně-dramatická výchova. Princip hry byl velmi jednoduchý. Skupina hráčů měla vymezený prostor, třeba třídu, ve které se lavice a židle srovnaly okolo stěn. Všichni hráči...

číst více

Avatar – sladká démonická pohádka

Film, který na první pohled působí dojemně a mocně zároveň, zejména v emocionální oblasti. Esoterické a New Age poselství je ve filmu velmi jasně patrné, pokud se ovšem divák nenechá naprosto pohltit emocemi a dojemným příběhem. V návalu rozjitřených emocí totiž...

číst více

Být křesťanem není slabost

"Nepotřebuji Boha jako berličku." "Vím sám nejlépe, jak žít svůj život." "Mám svoji svobodu, kterou si nenechám brát." "Žádný Bůh mi nebude říkat, co mám a nemám dělat." "Věřím sám v sebe." "Bůh je jen pro slabochy, silní zvládnou život i bez Něho." To je jen malá...

číst více

Louč nebo zápalka?

Jaký rozdíl, jestli nám cestu tmou osvětluje klidný plamen louče, nebo světélko zápalky Jaký rozdíl, jestli nám cestu tmou osvětluje klidný plamen louče, nebo světélko zápalky. Zkuste si představit dlouhou tmavou chodbu nějakého starého hradu nebo zámku. Je lemovaná...

číst více

Láska je trpělivá

Nedávno jsem prožívala ne zrovna příjemné období. Měla jsem pocit, že lidé okolo mě, ti, na kterých mi záleží a které mám ráda, nějak nedoceňují, co všechno pro ně dělám. Připadalo mi, že já se jen starám a ti, kterých se to týká, to berou jako samozřejmost. Aniž bych...

číst více

Hoax

Hoax je anglický termín označující nepravdivou zprávu, která se dobře šíří proto, že se lidem líbí jí sdílet dále. Slouží stejným způsobem jako Freepress.

číst více

S námi se nemusíte přizpůsobovat

Není mnoho těch, kteří dokážou vidět konečný cíl, kterým je věčný život s Bohem, a pro dosažení tohoto cíle jsou připravení vzdát se všeho, co stojí v cestě. S námi se nemusíte přizpůsobovat - to je reklamní slogan, který přesně vystihuje satanovu taktiku. V tomto...

číst více

Nephilim

Odkud pochází Nephilim, co je to Nephilim Rasa bytostí, stvořená padlými anděly, oplodněním pozemských žen. "Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny,  jichž se jim...

číst více

Hodinky

Pan X a pan Y měli každý své hodinky. Když je porovnali s hlášením o přesném čase, zjistili, že hodinky pana X se zpožďují o deset minut, hodinky pana Y o dvacet. I když se dalo říct, že hodinky pana X jsou lepší, ani jedny hodinky nebyly dobré a neukazovaly správný...

číst více

Nic nového pod sluncem

Nic nového pod sluncem.... a lidi to přesto pořád oslovuje a baví. Příběhy o dracích (magii, tajemnu, upírech...) se pravidelně umisťují vysoko v žebříčcích čtenářské oblíbenosti a získávají ocenění kritiky. Autoři opakují v mnoha obměnách pořád totéž téma, ale obliba...

číst více

Je libo skleničku Fridexu?

Pro mnohé lidi existuje jediný způsob, jak rozsoudit, co je dobré a co špatné: Pomáhá to, dobře to chutná, hezky to vypadá, líbí se to ostatním lidem = je to dobré. Omyl! Fridex, pro neřidiče malé vysvětlení - jedná se o chladicí kapalinu. Starší výrobky na bázi...

číst více

Dokonalý Žid

Žijeme v době, kdy se v mnoha zemích lavinovitě šíří antisemitismus. Slovo "Žid" bývá tak často vysloveno s negativním nádechem. Křesťané ve všech národech by se měli vážně zpytovat a ptát se sami sebe, jaký je jejich postoj k Židům. Myslím si, že biblický křesťan...

číst více

Velryba na mělčině

V jedné pohádce se píše o velrybě, která uvízla na mělčině. Celé roky se nemohla potopit, a lidé si zvykli na to, že po jejím hřbetě můžou přecházet jako po mostě. Přecházeli, jezdili po velrybím hřbetě povozy. A jak čas běžel, začali ten most vnímat jako...

číst více

Už mají svou odměnu

Když Evropané začali objevovat nové kontinenty, setkávali se často s domorodci, kterým rozdávali laciné cetky  jako dárky, nebo výměnou za něco hodnotného.  Domorodci, pro které byly takové cetky něčím úžasným a cenným tak  za levné korálky, plíšky a zrcátka (protože...

číst více

Jak to Bůh může dopustit?

Utrpení, které s sebou život někdy přináší, je jednou z nejčastějších námitek nevěřících lidí a dříve nebo později na tento argument dojde při každé debatě. Tématem skoro klasickým jsou africké děti v oblastech sužovaných hladomorem. Utrpení, které s sebou život někdy...

číst více

Sůl země

Ježíš říká, že Jeho následovníci budou solí země a jestliže ztratí svou slanost, nebude nic, co by ji mohlo nahradit. Existuje mnoho věcí, které jsou sladké, hořké nebo kyselé. Dokud například nebyl lidem dostupný cukr, sladili pokrmy medem. Salát okyselíte octem,...

číst více

Podobenství o falešné hranici

V době totalitní státní moci se někteří lidé pokoušeli překročit hranice a dostat se z republiky pryč. Státní policie i armáda přišla na důmyslnou past. V různé vzdálenosti od skutečné hranice (někdy 200 metrů, jindy třeba až 5 kilometrů) vybudovali hranici falešnou....

číst více

Vstupní brána: vizualizace

Vizualizace je tvoření představy nebo obrazu v mysli pomocí imaginace (představivosti, obrazotvornosti). Učí se, že lidé musí představu či obraz, či cokoli chtějí, vizualizovat. Jestliže si často, znovu a znovu vytvářejí v mysli či vizualizují stejný předmět, stále...

číst více

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Translate »