Povolená témata kázání v křesťanských rezervacích

Církevní Organzace musejí své ovečky udržovat v iluzi, že jsou členy skutečné křesťanské církve či společenství. Z tohoto důvodu je nutné, aby témata kázání a vyučování působila dokonale křesťansky. Zároveň se ale musejí vyhýbat oblastem, jejichž rozkrývání je pro...

Andělé, andělské astrální jemnohmotné bytosti

Andělé jsou služební bytosti Boha Stvořitele. Jelikož disponují schopnostmi, které se nám lidem zdají jako "božské", nemůžeme jejich činnost pozorovat. Andělé, kteří se od Boha odloučili spolu se Satanem, se nyní nazývají démoni. Není v naší moci rozpoznat, kdo z nich...

Astrální cestování, Lucidní snění, Hypnóza

Tento článek je nazván třemi na první pohled odlišnými pojmy, ale jen na první pohled, neboť v základu jde o velmi podobný princip Není to schopnost, která by byla člověku prospěšná, právě naopak. Jedná se o úmyslné démonické propojení duchovního těla a duše a...

Janovo Zjevení a jeho chybné výklady

Když anděl ukazoval Janovi výjevy toho, co se musí stát, ukazoval mu průběh celého Času od počátku až do jeho konce. Původní zápis to popisoval tak, že jednotlivé výjevy spojoval pomocí jednoduché spojky "a". Díky dalším překladům, které mezi výjevy událostí přidává...

Ohavné kupčení s touhou křesťanů po duchovních prožitcích

V tomto čase se stále více objevují různé konference a akce, které lákají na reklamní artikl „Božího ohně“, „zapálení“, „nadpřirozeného Božího doteku“, „moci“ atd. V tomto čase se stále více objevují různé konference a akce, které lákají křesťany na reklamní artikl...

Mariánský kult, kult Panny Marie, Královna Nebes, Regina Coeli

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz… Mariánská zjevení při jednoduché logické úvaze prozradí svoji lživost a při použití moudrosti je můžeme ihned jako lživá opustit. Zjevení Panny Marie není Božím dílem, ale dílem Satana a jeho démonů. Bylo mu...

Milénium, tisíciletá říše

Tisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa. Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu. Bludným naukám,...

Taraf? U Boha neznámé slovo

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? Takovým větám, proneseným jako společenské fráze bez obsahu, se říká taraf. Prostě planý slib, který nikdo nemá v úmyslu dodržet. Taraf. Trochu podivné slovo, možná s...

Duch Bezbožnosti

Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží Pravdě v srdcích věrných, můžou být ovládáni Duchem Bezbožnosti. Tak jako ti z Ducha Svatého vnímají, co je Bohu milé a jsou uváděni do veškeré pravdy, tak ti co Pravdu odmítnou jsou Bohem zanecháni Duchu...

Rozsuzujte, jaké je vaše smýšlení před Bohem

Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce. Malé podobenství z dnešní doby: Do pokoje otce se nenápadně vkradly...

Taktiky Satana na oklamání Světa

Lidská společnost se dostala do poslední fáze klamu, který připravil Satandémoni a lidé, kteří jim slouží. Myšlení lidí je zmateno hypotézami Vědykonspiračními teoriemi, falešným křesťanstvím a falešným vyučováním o znameních konce. Všechny zdroje informací, média...

Nestaví-li dům Hospodin….

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127;1 Existuje hra, která výborně ilustruje, jak někdy přistupujeme k hříchu v našem životě. V originále se jmenuje "totem destroyer", tedy v překladu něco...

Reiki, rei-ki – co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki, rei-ki - co bychom měli vědět o jeho podstatě Reiki je skrytá forma zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství. Tento podvod míří na lidi s různými problémy a nabízí pomoc od neznámých a neviditelných duchovních sil. Provozovatelé reiki často NEVĚDÍ...

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě

Žalm 31,15-16 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Včera jsem se probudila do zasněženého dne. Sníh se sypal, jako by byl prosinec, a když jsme s manželem vyšli na autobus, nebylo skoro vidět na krok. Abych se...

Sekta, sekty

Sekta je souhrné označení pro skupinu lidí, kteří přijali lživé učení konkrétního démona. Pro sekty je typické, že mají specifické učení a vystupují fanaticky, tedy tvrdí že mají pravdu, aniž by věděli proč. A nebo veškeré důkazy jejich učení pocházejí z učení...

Svatební tabule

Žalm 23;5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.   Když jsem měla možnost zvažovat, jaký byl můj život před tím, než jsem požádala Ježíše, aby vstoupil do mého srdce, a potom, napadlo mě jedno zajímavé...

Úzká cesta

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7;13-14 Zkoušeli jste někdy jet v protisměru? Třeba po dálnici? Že tak...

Mýtus o tom, že rozsuzování znamená nezdravé zabývání se Satanem

Křesťané často rozsuzování mylně pokládají za nezdravé zabývání se Satanem. Bůh samozřejmě nechce, abychom měli nezdravý zájem o Satanovy lživé cesty. 1. Korintským 10,20-21 Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů....

Ženu z dívky udělá jen muž

Jednou z vůdčích myšlenek rozpadu mezilidských vztahů a Druhé Morálky je představa, že každá žena si vyvine správně na základě řízení vlastního těla. Samozřejmě to tak nefunguje. Dívka si nedokáže nic počít nic rozumného s vlastním tělem. Pouze muž, který si dívku...

Žádná lidská autorita není porovnatelná s Bohem

Žádná lidská autorita neznamená nic proti Boží autoritě. Podobně jako postava z komixu nemůže okřikovat kreslíře ani autora příběhu, nemůže ani sebevětší z lidských organizací nikterak ovlivňovat nebo konkurovat Boží svrchovanosti. Konečná a úplná autorita je Bůh...

Řešení problémů s démony, vysvobození, Boží pomoc

Vyvázání se z démonské služby, odstranění prokletí Krok 1 - Informovanost Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá zaútočit, je lidská pýcha na své domnělé  "úplné vědění". Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře zná a že vzdělaný člověk přeci ví, že démoni...

Bůh nám věnoval svět bez tajemství

Bůh nám prostřednictvím Písma vše trpělivě vysvětluje. Formy, které volí, jsou srozumitelné pro všechny generace v jakékoliv době. Ježíš nám ve svém učení předal od Otce všechno potřebné vědění o Světě a jeho zákonitostech. Pověděl nám o svých poslech, o Luciferovi, o...

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Ježíš nás učinil svými následovníky v tomto světě: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne“ (Lukáš 10, 16). Ti, které oslovíme, rozhodují o svém životě: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen“ (Marek 16, 16)....

Věštění, vysvětlení jak funguje

Věštění budoucnosti, vysvětlení jak funguje Věštění budoucnosti je název pro okultní aktivitu, při které démon našeptává svému lidskému spolupracovníku kletbu pro člověka, který "touží znát budoucnost". Démoni čekají, až člověk bude vědomě vzývat duchovní svět a tázat...

Proč Bůh chce, abychom milovali Pravdu?

Víte proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali Pravdu více než své vlastní zamilované Iluze? Protože iluzí je nekonečné množství, ale Nebe je jen jedno a v něm jen jedna Boží Pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe po kterém touží, byl by nešťastný...

Duševní hygiena

Duševní hygiena je nutná pro plnohodnotný život. Duševní hygiena jednoduše znamená, že člověk konzumuje informace pouze v té míře, ve které je schopen je zpracovat. Tím se snaží omezit nástupu myšlenkových zkratek, které ho činí manipulovatelným. Lidský mozek má své...

Podobenství o Lazarovi

Mnozí manipulativní lháři, kteří chtějí hanebně škodit, používají podobenství o Lazarovi v Bibli jako důkaz pro správnost SPIRITISMU a REINKARNACE. Tedy jako důkaz že i v Bibli je popsána možnosti komunikace živých s mrtvými. Podobenství o Lazarovi ale naopak...

Hudba, její duchovní význam

Existuje otázka, zda-li je hudba duchovní, zda je Boží nebo satanská. Má se to ale stejně jako s krásnou dívkou. Podobně jako otázka, zda je ženská krása oslavou Boha či Satana. Pro bezbožné lidi je ženská krása vnímána jako oslava smyslnosti a tělesnosti. I tak se to...

Kolik procent křesťanů jde špatně

Někdy slýcháme názory, že Duch Svatý přijatý po křtu člověka ochrání před vším a hlavně před pochybením. Není to ale pravda. Lidé si pořád můžou myslet a dělat cokoliv. Duch Svatý totiž člověka neposedne aby ho ovládal, ale pouze dává dar rozpoznání a rady. Vyčíslení...

Skeptik, skepticizmus, spolek skeptiků

Příkladem naplněné touhy po vlastní realitě jsou spolky SKEPTIKŮ. (Například český spolek skeptiků Sysifos). Pokud místo reality upřednostníte milou a příjemnou fikci, můžete se na stránkách jejich výkladového slovníku http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik nechat...

Na bitevním poli

Na nohou vojenské sandály pod přilbou potí se čelo v ruce meč a víry štít pevný pás pravdy a tvrdý pancíř spravedlnosti ...pod nohama prach bitevního pole v uších výkřiky agónie a všude kolem boj řev temnoty a slabost srážející na kolena, výsměch nepřítele, který se...

Aktivovaná voda

Další z nekonečné řady okultních lží. Využívá hru odborných termínů Vědy k tomu aby provozoval klasické zaklínání a zasvěcování. Propagátor Aktivované vody bude tvrdit, že pomocí nějakého předmětu předává vodě informaci, co má říci tělu a buňkám. Jedná se ale opět o...
praying 785843 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Povolená témata kázání v křesťanských rezervacích

Církevní Organzace musejí své ovečky udržovat v iluzi, že jsou členy skutečné křesťanské církve či společenství. Z tohoto důvodu je nutné, aby témata kázání a vyučování působila dokonale křesťansky. Zároveň se ale musejí vyhýbat oblastem, jejichž rozkrývání je pro...

číst více
circle 688917 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Astrální cestování, Lucidní snění, Hypnóza

Tento článek je nazván třemi na první pohled odlišnými pojmy, ale jen na první pohled, neboť v základu jde o velmi podobný princip Není to schopnost, která by byla člověku prospěšná, právě naopak. Jedná se o úmyslné démonické propojení duchovního těla a duše a...

číst více
apocalyptic 374208 1280 1 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Janovo Zjevení a jeho chybné výklady

Když anděl ukazoval Janovi výjevy toho, co se musí stát, ukazoval mu průběh celého Času od počátku až do jeho konce. Původní zápis to popisoval tak, že jednotlivé výjevy spojoval pomocí jednoduché spojky "a". Díky dalším překladům, které mezi výjevy událostí přidává...

číst více

Taraf? U Boha neznámé slovo

Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? Takovým větám, proneseným jako společenské fráze bez obsahu, se říká taraf. Prostě planý slib, který nikdo nemá v úmyslu dodržet. Taraf. Trochu podivné slovo, možná s...

číst více

Rozsuzujte, jaké je vaše smýšlení před Bohem

Do pokoje otce se nenápadně vkradly vychytralé děti, a začaly vyhledávat v otcově notebooku přístupy k bankovnímu účtu, aby si mohly samy objednávat tolik zboží a dárků, kolik se jim zachce. Malé podobenství z dnešní doby: Do pokoje otce se nenápadně vkradly...

číst více

Nestaví-li dům Hospodin….

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127;1 Existuje hra, která výborně ilustruje, jak někdy přistupujeme k hříchu v našem životě. V originále se jmenuje "totem destroyer", tedy v překladu něco...

číst více

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě

Žalm 31,15-16 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Včera jsem se probudila do zasněženého dne. Sníh se sypal, jako by byl prosinec, a když jsme s manželem vyšli na autobus, nebylo skoro vidět na krok. Abych se...

číst více
nun 1562043 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Sekta, sekty

Sekta je souhrné označení pro skupinu lidí, kteří přijali lživé učení konkrétního démona. Pro sekty je typické, že mají specifické učení a vystupují fanaticky, tedy tvrdí že mají pravdu, aniž by věděli proč. A nebo veškeré důkazy jejich učení pocházejí z učení...

číst více

Svatební tabule

Žalm 23;5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.   Když jsem měla možnost zvažovat, jaký byl můj život před tím, než jsem požádala Ježíše, aby vstoupil do mého srdce, a potom, napadlo mě jedno zajímavé...

číst více

Úzká cesta

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7;13-14 Zkoušeli jste někdy jet v protisměru? Třeba po dálnici? Že tak...

číst více

Bůh nám věnoval svět bez tajemství

Bůh nám prostřednictvím Písma vše trpělivě vysvětluje. Formy, které volí, jsou srozumitelné pro všechny generace v jakékoliv době. Ježíš nám ve svém učení předal od Otce všechno potřebné vědění o Světě a jeho zákonitostech. Pověděl nám o svých poslech, o Luciferovi, o...

číst více
head 196541 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Duševní hygiena

Duševní hygiena je nutná pro plnohodnotný život. Duševní hygiena jednoduše znamená, že člověk konzumuje informace pouze v té míře, ve které je schopen je zpracovat. Tím se snaží omezit nástupu myšlenkových zkratek, které ho činí manipulovatelným. Lidský mozek má své...

číst více
manhattan 1674404 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Hudba, její duchovní význam

Existuje otázka, zda-li je hudba duchovní, zda je Boží nebo satanská. Má se to ale stejně jako s krásnou dívkou. Podobně jako otázka, zda je ženská krása oslavou Boha či Satana. Pro bezbožné lidi je ženská krása vnímána jako oslava smyslnosti a tělesnosti. I tak se to...

číst více

Na bitevním poli

Na nohou vojenské sandály pod přilbou potí se čelo v ruce meč a víry štít pevný pás pravdy a tvrdý pancíř spravedlnosti ...pod nohama prach bitevního pole v uších výkřiky agónie a všude kolem boj řev temnoty a slabost srážející na kolena, výsměch nepřítele, který se...

číst více
thai massage 2371842 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Reflexní terapie, thajské a shiatsu masáže

Křesťané by měli být velmi opatrní, pokud jde i o tak zdánlivě banální věc jako jsou masáže. V současné době se v sortimentu služeb nenabízejí jen běžné fyziologické masáže, ale také thajské, reflexní, shiatsu a jiné. Nejde jen o prosté masírování svalstva, protože...

číst více

Ježíš Kristus vede svou Církev

Církev Spravedlivých je tvořena lidmi následujícími Boha Každý kristovec pokládá za potřebné být součástí křesťanského společenství. Po svém obrácení zjišťuje potřebu setkávat se s ostatními křesťany a to je naprosto v pořádku. Bůh své služebníky skrze dary svého...

číst více
bernauer strae 113171 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

Satan stojí o ty, kteří mu slouží v nevědomosti

Představte si nepříjemnou situaci: Ráno vyrážíte na poslední chvíli do práce, spěcháte, aby vám neujel autobus, a tak se stane, že zabouchnete dveře bytu a necháte v nich zvenku klíče. Později během dne přijde ke dveřím zloděj a uvidí klíče ve dveřích. Chvíli...

číst více
fake 1909821 1280 400x250 - Odkrytepravdy.cz

deepfake, deepfakes

Deepfake, neboli "hluboký podvod", je falešné video vytvořene počítačovou animací Deepfake je výsledek satanského vlivu, který nutí lidi, aby udělali obraz té Šelmě tak, aby Šelma mohla mluvit. Příchod falešných videí nezasáhne jen politickou scénu, opanuje především...

číst více

Postfaktická doba

Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat,...

číst více

Břišní tanec, orientální tance, belly dance

Břišní tanec nevznikl primárně jako terapie bolestí zad, neplodnosti, nebo jako cesta k formování těla, dokonce ani, jak panuje všeobecná domněnka, není jeho prvotní funkcí usnadnění porodu. Důvodem jeho vzniku bylo uctívání různých démonských božstev v kultu úrody a...

číst více

Nepopulární evangelium

Co se stane, když se obrátíte a přijmete Ježíše Krista jako Pána a Spasitele? V tom okamžiku vám Satan vyhlásí válku. Znamená to, že Satan na vás bude cíleně útočit. Bude vás pokoušet, napadat vaši víru, štvát proti vám lidi, které milujete a na kterých vám záleží....

číst více

Rozsuzování není odsuzování

Satan si použil své služebníky k tomu, aby zabránil odhalovat bludná učení a vyloučit jejich šiřitele. Slova "souzení" a "rozsuzování" se pro řadu křesťanů stala synonymy, přestože mají odlišný význam. Satanisté, kteří se infiltrovali do křesťanských Církevních...

číst více

Čínská masáž tuina

Jedná se o metodu úzce provázanou s akupunkturou. Místo jehel se k údajné stimulaci energetických drah používá tlak prstů, dlaní, loktů apod. Stejně jako ostatní podobné esoterně-okultní terapie pracuje s pojmy energie (energie Qi, Čchi...), meridiány, energetické...

číst více

Dvě smlouvy

Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou...

číst více

Dvojaké smýšlení

Lhářům stačí, pokud máte Dvojaké smýšlení. Chtějí vás dostat do situace, kdy Ježíš řekne, " já vás neznám". Pomocí dvojakého smýšlení se vyučuje,  jak říkat Ježíši "Pane, Pane", ale ve skutečnosti poslouchat někoho jiného. Démonům nejde jen o to dostat vás do svých...

číst více

Satanistické mimikry, činnost satanistů mezi křesťany

V mysli křesťanů (samozřejmě primárně díky TV, filmům a jiným médiím) zakořenila jistá představa satanisty. Je to většinou osoba s uhrančivým pohledem, celá v černém, nejlépe s pentagramem na krku. Podívejme se ale, jaká je skutečnost. Tito lidé se nepotulují ulicemi...

číst více

Církevní Organizace nevyučují o příchodu Bezbožníka

Matouš 8, 23-27. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ „Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom...

číst více

Umlčení proroctví v Církevních Organizacích

Každý boj dvou znepřátelených společenství myslících bytostí má svá pravidla. Stejně tak boj pozemských armád, jako i boj duchovních armád. Jedním z nejdůležitějších bodů úspěšného boje je rozvědka. Jedním z nejdůležitějších bodů úspěšného boje je rozvědka. Tedy...

číst více

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

[fbcomments]